Mga Tanong?
Tawagan kaming libre sa 1-866-857-1210,
O magpadala sa amin ng isang email sa: [email protected]

Registration ng Agent

  • Ang Agent ay isang account na mayroong mga player sa ilalim nito.
  • Ang Distributor ay isang account na may Agents sa ilalim nito. At sa ilalim ng mga Agents, mayroong mga Players.
Enter the code shown